แนะนำเพื่อนคืนสูงสุด 6%

ระบบแนะนำเพื่อน คืนสูงสุด 6% แนะนำมากยิ่งได้ส่วนแบ่งมากขึ้น

เพื่อนลำดับที่ 1
ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง 4.5% จากเพื่อนที่เล่นเสีย ตัวอย่างเช่น เพื่อนเล่นเสีย 1000 บาท ท่านจะได้ 45 บาท

เพื่อนลำดับที่ 2
ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง 1% จากที่เพื่อนเล่นเสีย ตัวอย่างเช่น เพื่อนเล่นเสีย 1000 บาท ท่านจะได้รับ 10 บาท

เพื่อนลำดับที่ 3
ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง 0.5% จากที่เพื่อนเล่นเสีย ตัวอย่างเช่น เพื่อนเล่นเสีย 1000 บาท ท่านจะได้รับ 5 บาท